Adatvédelmi szabályzat

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségei a weboldal impresszumában találhatók.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Más adatokat az informatikai rendszereink automatikusan gyűjtenek, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldalletöltés időpontja). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép a weboldalunkra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. E célból és az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ön jogosult arra is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. A részletekért kérjük, olvassa el az adatvédelmi nyilatkozat “A feldolgozás korlátozásához való jog” című részét.

2 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten történő adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A jelen weboldalon az adatfeldolgozásért felelős szerv:
LIA e.V. Project Aid in Romania
Kyllstrasse 1
41515 Grevenbroich
Telefon: 02181 63696
Mail: info@lia-rumaenienhilfe.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közleményt küldeni nekünk. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

Ha az adatkezelés a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul, Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. A feldolgozás alapjául szolgáló megfelelő jogalapot a jelen adatvédelmi nyilatkozatban találja. Ha Ön tiltakozik, az érintett személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha a feldolgozásra olyan kényszerítő erejű jogos okokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja (a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltakozás).
Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem használják fel közvetlen reklámozás céljára (DSGVO 21. cikk (2) bekezdése szerinti tiltakozás).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” helyett “https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.
Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, zárolás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult a tárolt személyes adataira, azok eredetére és címzettjére, valamint az adatfeldolgozás céljára vonatkozó ingyenes tájékoztatásra, valamint adott esetben az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. E célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:
Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, akkor törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.

Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását törlés helyett.
Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, az Ön és a mi érdekeink mérlegelését kell elvégezni. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta a személyes adatai feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió fontos közérdekéből, vagy egy Mitgliedstaats verarbeitet werden.

3. adatgyűjtés a weboldalunkon

Cookies

Az internetes oldalak egy része úgynevezett sütiket használ. A sütik nem okoznak kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, és amelyeket az Ön böngészője ment el.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett “munkamenet sütik”. Ezek a látogatás végén automatikusan törlődnek. Más sütik mindaddig a végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatásakor felismerjük az Ön böngészőjét.

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatva legyen a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.
Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához vagy az Ön által kért bizonyos funkciók (pl. kosár funkció) biztosításához szükséges cookie-kat a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Amennyiben egyéb cookie-kat (pl. az Ön böngészési szokásainak elemzésére szolgáló cookie-kat) tárolnak, ezeket a jelen adatvédelmi nyilatkozat külön kezeli.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:
böngésző típusa és verziója
használt operációs rendszer
hivatkozó URL címe
a hozzáférő számítógép hosztneve
A szerver kérésének időpontja
IP-cím
Ezek az adatok nem kerülnek összevonásra más adatforrásokkal.
Ezen adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldalának technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához – ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és/vagy jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapul, mivel jogos érdekünk fűződik a nekünk küldött megkeresések hatékony feldolgozásához.

Az Ön által a kapcsolattartási kéréseken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényes megőrzési időszakok – nem maradnak érintve.

Adatfeldolgozás (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak annyiban gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, amennyiben azok a jogviszony létesítéséhez, tartalmához vagy módosításához szükségesek (leltári adatok). Ez a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából. 

Az internetes oldalaink használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, vagy hogy a felhasználónak számlát tudjunk kiállítani.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően töröljük. A törvényben előírt megőrzési határidők változatlanul érvényben maradnak.

4. elemzési eszközök és reklám

WordPress statisztikák

Ez a weboldal a WordPress Stats eszközét használja a látogatói forgalom statisztikai elemzéséhez. A szolgáltató az Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
A WordPress Stats cookie-kat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat az USA-ban található szervereken tároljuk. Az Ön IP-címét a feldolgozás után és a tárolás előtt anonimizáljuk.
A “WordPress Stats” cookie-k mindaddig a végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket.
A “WordPress Stats” cookie-k tárolása és ennek az elemző eszköznek a használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói viselkedés anonimizált elemzéséhez, hogy optimalizálja mind a weboldalát, mind a hirdetéseket.
Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy a cookie-k beállításáról tájékoztatást kapjon, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekre vagy általában kizárhatja a cookie-k elfogadását, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén weboldalunk működése korlátozott lehet.
A jövőben tiltakozhat adatai gyűjtése és felhasználása ellen, ha a böngészőjében beállít egy opt-out cookie-t, erre a linkre kattintva: https://www.quantcast.com/opt-out/.
Ha törli a cookie-kat a számítógépéről, újra be kell állítania az opt-out cookie-t.